Vzorky z asteroidu obsahovaly nkter ltky, z nich se skld ivot
vzorky z asteroidu obsahovaly nkter ltky, z nich se skld

Vzorky z asteroidu obsahovaly nkter ltky, z nich se skld ivot

Na konci roku 2020 se na Zemi vrtilo pouzdro se vzorky, kter sonda Hajabusa 2 odebrala na asteroidu Rjugu. A do jeho oteven nebylo jasn, zda byla tato hlavn st mise, tehdy trvajc est let, spn. Po oteven pouzdra s prmrem 40 centimetr v laboratoi vak mohl Hirotaka Sawada z agentury JAXA oznmit splnn kolu. Chtli jsme zskat 100 miligram nebo vc, a to jsme rozhodn dostali, uvedl tehdy vdec.

Pot dodal, e kdy vzorky poprv spatil, ztratil e. Bylo to opravdu jin, ne jsem ekal. Bylo toho docela dost, ekl k mnostv vzork v kapsli. U tehdy bylo jasn, e vedle dalch veliin budou vdci ve vzorcch ptrat i po stopch organickch ltek.

Tento tden pak vdci zveejnili zprvu (PDF), podle n ve vzorcch objevili 23 rznch aminokyselin, co jsou organick ltky, kter tvo zkladn stavebn jednotku blkovin, kter jsou zkladem ivota, jak ho znme na Zemi.

Objeven proteinogennch aminokyselin ve spojen s N-heterocykly vrazn nad rovn pozad, je dkazem, e Rjugu, a tedy i dal mimozemsk materily, mohou poskytovat organick molekuly nezbytn pro ivot na Zemi, vysvtluj vdci ve sv prci.

Podle nedvno zveejnn vdeck studie prestinho asopisu Nature se aminokyseliny podlely na chemickch reakcch dleitch pro vznik ivota spolu s RNA.

O tom, zda aminokyseliny vznikly na Zemi, nebo se k nm dostaly z vesmru, se vedou rozshl vdeck debaty. Zd se, e zjitn z Hajabusy 2 podporuj druhou hypotzu, podle n se organick ltky a voda mohly dostat na Zemi za pomoci asteroid. Nae rodn planeta byla pvodn podle ady astronom pli blzko Slunci, ne aby se na n mohla vyskytovat voda. Podle tto hypotzy byla voda a dal organick ltky dodny na Zemi objekty podobnmi jako Rjugu pot, co se planeta vzdlila od Slunce a ochladila.

Objev aminokyselin a dalch ltek dleitch pro vznik ivota v mimozemskch materilech nen zase a takov vzcnost. Hovoilo se o nich pi zkoumn nkterch meteorit, tam vak nemohla bt vylouena kontaminace. Jednu aminokyselinu objevili vdci i na vzorku z komety Wild 2, kter zskala sonda Stardust, kdy proltala hustm plynem a prachem, kter obklopuje jdro komety Wild 2, v lednu 2004.

Jak zskat kousky asteroidu

Sonda Hajabusa 2 odstartovala z Japonska v roce 2014 a k asteroidu Rjugu cestovala ti a pl roku. Asteroid Rjugu je pojmenovn podle podmoskho palce z japonskch bj. Je asi 900 metr irok a od Zem je vzdlen stovky milion kilometr, jeho st se odhaduje na 4,6 miliardy let. V prvn fzi sonda na povrchu asteroidu vysadila dva skkajc robtky. Ti mli na svdom vbec prvn snmky pozen z povrchu asteroidu Rjugu a poslali odsud i krtk video.

Z nj astronomov zjistili, e jeho skalnat povrch m jinou morfologii, ne oekvali, a tak zhruba pl roku hledali msto, odkud by mohli odebrat vzorky. Hledn vhodn oblasti se neobelo bez ady test a simulac na Zemi, aby vdci zjistili, zda je vbec odbr vzork plnovanm zpsobem mon.

Odbornci pro kontakt poslze vybrali prostor oznaovan jako L08-E1, jen m est metr v prmru. Ten se nachz v blzkosti rovnku asteroidu mezi krtery Kontaro a Brabo.

Apart se tsn piblil k pedem vybran ploin o prmru esti metr a z povrchu planetky odebral pomoc odbrovho mechanismu vzorky, kter odstelil projektilem. Vzpt se od asteroidu vzdlil.

O zhruba pl roku pozdji se sonda vydala k povrchu asteroidu znovu, aby odebrala dal vzorek. Ten si pipravila nkolik msc pedtm, na potku dubna 2019 vyplila na asteroid dvoukilov mdn projektil, aby vytvoila krter k odbru podpovrchovch vzork. I tento odbr se povedl, a tak Hajabusa 2 splnila vechny sv koly. Druh odbr se pitom nemusel uskutenit. Vdci se toti obvali, aby se neohrozila sonda se vzorky, kter ji v sob mla z prvnho odbru.

Vzorky se pak vydaly na cestu k Zemi, kde si je v nvratovm pouzdru vdci vyzvedli v prosinci roku 2020. Kapsle obsahovala nejen ern steky z asteroidu, ale spolu se vzorky byly v pouzdru zachyceny i plyny, kter se na povrchu planetky nachzely. Byl to vbec prvn odbr plyn z takovho vesmrnho tlesa. Tyto se li od vzduchu na Zemi a mohou souviset s minerly v asteroidu. Japont vdci oznmili, e nkter zachycen sti asteroidu byly ve velikosti prachu, ale objevily se i nkter velik jako men oblzky.

Sonda Hajabusa 2 mezitm pokrauje dl ve sv vesmrn misi. Jejm dalm clem bude mal asteroid s nzvem 1998KY26. Odhaduje se, e k nmu doraz na pelomu desetilet. Clem vzkumu bude mimo jin nalzt zpsoby, jak se vyhnout stetm meteorit se Zem.

Hajabusa 2 je druhm projektem JAXA zamenm na przkum asteroid a pepravu vzork z nich na Zemi. Prvn sondu japont vdci vypustili v roce 2003 a jej let byl spn, i kdy nvrat zkomplikovaly technick problmy. Pouzdro se vzorky nakonec na Zemi pistlo v polovin roku 2010.

Asteroidy jsou pomrn vdnm clem vesmrnch agentur. V jnu 2020 se po nkolika letech letu podailo odebrat vzorky z povrchu asteroidu Bennu oznaovanho tak jako 1999 RQ36. Celou akci provedla sonda OSIRIS-REx ve vzdlenosti vce ne 320 milion kilometr od Zem. Vzorky z tto mise by se mly dostat na Zemi pt rok.

Go to the source link

Check Also

Amazon announces deal to buy Roomba maker for $1.7 billion

Amazon announces deal to buy Roomba maker for $1.7 billion

Enlarge / iRobot’s Roomba j7+ robot vacuum. (credit: iRobot) Amazon just announced a blockbuster deal …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.